Productes

Tenim material per millorar la seva vivènda o material per la construcció.

En cas de necessitar orientació i supervisió d'un expert, nosaltres els podrem ajudar, tenim 30 anys d'experiència en el sector de la construcció. 

 

El podrem ajudar amb projectes:

 

- Terres

- Fonteneria

- Electricitat

- Materials de construcció

- Sostenibilitat